Biobankas – moderni aukšto technologinio lygio infrastruktūra, kurioje saugomi biologiniai žmogaus mėginiai ir su jais susijusi klinikinė informacija

Pagrindinis biobanko tikslas – kaupti žmogaus biologinės medžiagos mėginius, sveikatos informaciją ir suteikti prie jų prieigą tyrėjams, kurie vykdo mokslinius tyrimus ar juos vykdys ateityje. Biobankų steigimas ir jų infrastruktūros plėtra užtikrina, kad kokybiški žmogaus biologiniai mėginiai ir sveikatos informacija būtų pasiekiami mokslinių tyrimų tyrėjams. Taip sudaromos sąlygos naujų mokslo technologijų plėtrai ir jų taikymui.

Biobankų veiklą Lietuvoje reglamentuoja Biomedicininių tyrimų etikos įstatymas.

Pagal Lietuvoje galiojančius teisės aktų reikalavimus, biobankas turi atitikti šiems reikalavimams:

  • Turėti biobanko veiklos licenciją (ją išduoda Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba)
  • Užtikrinti žmogaus biologinių mėginių ir sveikatos informacijos atsekamumą, saugumą, kokybę ir prieinamumą tyrėjams
  • Paskirti darbuotoją, atsakingą už žmogaus biologinių mėginių ir sveikatos informacijos tvarkymo atitiktį teisės aktų reikalavimams. 


Šiuo metu Lietuvoje veikia du biobankai:

Iškilus papildomiems klausimams galite kreiptis į šias institucijas:

Lietuvos bioetikos komitetas 

lbek@bioetika.sam.lt

(8 5) 212 4565

Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos

vaspvt@vaspvt.gov.lt

(8 5) 261 6177